PW DROGOWSKI

Bramy przeciwpożarowe

Zgodnie z normą badawczą PN-EN 1366-7:2006 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych, część 7: Systemy transportowe i ich zamknięcia, w skład przeciwpożarowego zespołu zamknięcia i systemu transportowego wchodzi:

 1. Ruchomy element zamykający – brama przeciwpożarowa
 2. Uszczelnienie wokół transportera wykonane w odpowiedniej
  klasie odporności ogniowej (stałe uszczelnienie przejścia)
 3. System czyszczący (urządzenie usuwające z transportera
  transportowany element, który uniemożliwia zamknięcie otworu
  przez bramę)
 4. Automatyka sterująca transporterem, bramą z systemem
  czyszczącym.
  W zależności od ukształtowania transportera powyższa konfiguracja systemu może ulec zmianie, każdorazowo układ przeciwpożarowego zespołu zamknięcia przeciwpożarowego dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb odbiorcy.
 5. Firma Małkowski-Martech S.A. na podstawie własnej dokumentacji produkuje przeciwpożarowe zamknięcia systemów transportowych. Wyroby te zawierają wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych potwierdzonych patentami polskimi i europejskimi.

JAK TO DZIAŁA?

Sterowanie zapewnia pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zarówno dla budynków, jak i całej linii transportowej. W przypadku zagrożenia pożarowego system analizuje czy na drodze zamknięcia znajdują się transportowane materiały i w razie potrzeby przyśpiesza albo hamuje dalszą pracę układu transportowego.
Synchronizacja zamykania przeciwpożarowych systemów transportowych z pracą linii transportowej jest priorytetem sterowania i zapewnia gwarancję, że układ podczas pożaru spełni swoją funkcję.

MOŻLIWE FUNKCJE WYPOSAŻENIE

 • wymiana sygnałów monitorujących pozycję pracy systemu
 • wymiana sygnałów potwierdzających otrzymanie alarmu pożarowego
 • oczekiwanie na sygnał pozwalający zamknięcie
 • detekcja obszaru pracy systemu
 • informacje o awarii
 • możliwość zastosowania urządzeń peryferyjnych takich jak wszelkiego rodzaju sygnalizatory, czujki
  pożarowe, ROP, sterownicze pulpity wyniesione i inne uzależnione od indywidualnych potrzeb Zamawiającego
 • na określonych warunkach przejęcie kontroli nad układem transportowym obiektu w celu oczyszczenia przestrzeni pracy zamknięcia