PW DROGOWSKI

Bramy przeciwpożarowe

Przeciwpożarowa brama rozsuwana typu Marc-R składa się z następujących podstawowych elementów: dwóch skrzydeł bramy, układu jezdnego, elementu przymykowego, elementów labiryntowych i opcjonalnych drzwi przejściowych.

Skrzydło bramy (grubości 100 mm dla EI120 i grubości 60 mm dla EI60 oraz EI30) składa się z pionowych paneli o szerokości 400 - 1200 mm, kształtownika grzbietowego, kształtownika dolnego, wzmocnień oraz okładzin z ocynkowanej blachy stalowej.

Każdy panel skrzydła wykonany jest z modyfikowanej, ognioodpornej wełny mineralnej klasy A1, wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi (rozwiązanie chronione patentem europejskim nr W 02/079600A1).
Układ jezdny składa się ze stalowych wózków jezdnych, stalowej szyny jezdnej i podwójnego układu zamykającego z przeciwciężarami. Opcjonalnie w bramach mogą być stosowane napędy elektryczne typu VIC.

Standardowa kolorystyka RAL 7035, 9002 i 9010.

W bramach rozsuwanych istnieje możliwość zamontowania drzwi przejściowych. Drzwi standardowo wyposażone są w zamek zapadkowy, okucia klamka / klamka i zawias sprężynowy. Drzwi mogą zostać wyposażone w okucia paniczne (zamki, dźwignie), system blokujący ich otwarcie podczas ruchu skrzydła bramy czy też samozamykacz z szyną ślizgową.

JAK TO DZIAŁA

W wersji podstawowej zamykanie skrzydła bramy odbywa się grawitacyjnie przy współudziale przeciwciężaru. Utrzymanie bramy w pozycji otwartej umożliwia elektrotrzymacz podłączony do centrali przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centrala zwalnia elektrotrzymacz i skrzydła bramy zamykają przejście między strefami pożarowymi, a otwarcie bramy odbywa się ręcznie. Istnieje możliwość wyposażenia bramy w napęd – w takim przypadku otwieranie i zamykanie bramy odbywa się za jego pomocą. Możliwa jest też całkowita rezygnacja z przeciwciężaru.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

  • możliwość wykonania w klasie Sa i S200 dymoszczelności wg PN-EN 13501-2:2016 na indywidualne zapytanie
  • możliwość wykonania w wersji przeciwwybuchowej wg PN-EN, ATEX na indywidualne zapytanie
  • elementy bramy z możliwością wykończenia powierzchni w dowolnym kolorze z palety RAL lub w wersji nierdzewnej
  • zastosowanie napędu elektrycznego, również z zamknięciem grawitacyjnym lub z możliwością ręcznego otwierania
  • wykonanie z drzwiami przejściowymi bezprogowymi
  • możliwość blokady skrzydła w pozycji zamkniętej
  • możliwość podłączenia szerokiego zakresu osprzętu elektrycznego jak np. systemy sygnalizacji pożaru, monitoringu położenia bramy, kontroli dostępu centrala sygnalizacji pożarowej z zasilaczem buforowym, przygotowana do współpracy z obiektowym systemem sygnalizacji pożaru i/lub miejscowymi czujkami dymu/temperatury
  • elementy osprzętu elektrycznego mogą być dostępne w zestawie z centralą sygnalizacji pożarowej: pulpit sterowniczy wyniesiony, czujki [dymu, temperatury, dymu/temperatury], sygnalizator [akustyczny, optyczny, optyczno-akustyczny], czujnik otwarcia i/lub zamknięcia