PW DROGOWSKI

Bramy przeciwpożarowe

Przeciwpożarowa brama opuszczana typu Marc-O składa się z następujących podstawowych elementów: skrzydła bramowego, dwóch zespołów prowadnic, przeciwciężaru z kołami pasowymi/linowymi i pasami/linami nośnymi, poziomych i pionowych elementów labiryntowych.

Skrzydło bramy (grubości 100 mm dla EI120 i grubości 60 mm dla EI60 oraz EI30) składa się z pionowych paneli o szerokości 400 - 1200 mm, dwóch kształtowników bocznych, kształtownika dolnego, wzmocnień oraz okładzin z ocynkowanej blachy stalowej.

Każdy panel skrzydła wykonany jest z modyfikowanej, ognioodpornej wełny mineralnej klasy A1, wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi (rozwiązanie chronione patentem europejskim nr W 02/079600A1)

JAK TO DZIAŁA?

W wersji podstawowej zamykanie skrzydła bramy odbywa się grawitacyjnie przy współudziale przeciwciężaru. Utrzymanie bramy w pozycji otwartej umożliwia elektrotrzymacz podłączony do centrali przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centrala zwalnia elektrotrzymacz i skrzydło bramy zamyka przejście między strefami pożarowymi, a otwarcie bramy odbywa się ręcznie. Istnieje możliwość wyposażenia bramy w napęd – w takim przypadku otwieranie i zamykanie bramy odbywa się za jego pomocą. Możliwa jest też całkowita rezygnacja z przeciwciężaru dla bram o niewielkich wymiarach.

 

  • możliwość wykonania w klasie Sa i S200 dymoszczelności wg PN-EN 13501-2:2016 na indywidualne zapytanie

  • możliwość wykonania w wersji przeciwwybuchowej wg PN-EN, ATEX na indywidualne zapytanie

  • elementy bramy z możliwością wykończenia powierzchni w dowolnym kolorze z palety RAL lub w wersji nierdzewnej

  • zastosowanie napędu elektrycznego, również z zamknięciem grawitacyjnym lub z możliwością ręcznego podnoszenia

  • wykonanie z drzwiami przejściowymi z progiem

  • możliwość montażu większej ilości drzwi przejściowych

  • możliwość blokady skrzydła w pozycji zamkniętej

  • możliwość podłączenia szerokiego zakresu osprzętu elektrycznego jak np. systemy sygnalizacji pożaru,  monitoringu położenia bramy, kontroli dostępu

  • centrala sygnalizacji pożarowej z zasilaczem buforowym, przygotowana do współpracy z obiektowym systemem sygnalizacji pożaru i/lub miejscowymi czujkami dymu/temperatury

  • elementy osprzętu elektrycznego mogą być dostępne w zestawie z centralą sygnalizacji pożarowej: pulpit sterowniczy wyniesiony, czujki [dymu, temperatury,   dymu/temperatury], sygnalizator [akustyczny, optyczny, optyczno-akustyczny], czujnik otwarcia i/lub zamknięcia