Bramy rozwierane wielkogabarytowe

Bramy rozwierane mogą występować z ościeżnicą narożną, wewnętrzną lub obejmującą. W przypadku ościeżnicy wewnętrznej brama nie zabiera miejsca wokół otworu, zawężając jedynie światło przejścia. Mogą być użytkowane, jak zwykłe drzwi lub bramy, zachowując jednocześnie funkcję przeciwpożarową do odporności ogniowej EI120. Brama rozwierana może być wykonana w każdym kolorze z palety RAL.

BUDOWA
Przeciwpożarowe bramy rozwierane składają się z następujących elementów:

  • skrzydła czynnego,
  • skrzydła biernego,
  • ościeżnicy
  • regulatora kolejności zamykania,
  • samozamykaczy
  • okuć.

Skrzydło bramy zbudowane jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi. Zewnętrzne powierzchnie skrzydeł obłożone są blachą poszyciową w kolorach wg ustaleń. Skrzydła bramy zawieszone są na zawiasach mocowanych do ościeżnicy. Ościeżnica, ze względu na jej umieszczenie w otworze muru, występuje w odmianach: narożnej, (standard) obejmującej lub wewnętrznej. Na ościeżnicę w świetle otworu przejścia mocuje się element izolujący. Cała ościeżnica osłonięta jest zestawem maskownic.

ZASADA DZIAŁANIA
Skrzydła bramy w pozycji zamkniętej blokowane są przez rygiel i zapadkę. Utrzymanie bramy w pozycji otwartej możliwe jest po zastosowaniu elektrotrzymacza i podłączeniu go do centralki przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centralka zwalnia elektrotrzymacz i skrzydło bramy za pomocą samozamykacza zamyka przejście między strefami pożarowymi. Dodatkowo bramy należy wyposażyć w RKZ (regulator kolejności zamykania).


Back to top